Phạm vi hoạt động: Trong cả nước
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
255/17 Trường Lưu, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Giấy phép kinh doanh: 0315675052
Giấy phép Đo đạc và Bản đồ: 00696
ĐT: 0937.327.468 (Khúc Văn Ánh)

Dịch vụ Đo Đạc &
Khảo sát Địa Hình

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN

Tracdiasaigon.Pro

Máy Trắc Địa: www.tracdiasaigon.com 
Đo Đạc Bản Đồ: www.tracdiasaigon.pro 

» hoặc kéo xuống để xem đơn giá

Thời hạn giấy phép 00696: 25/12/2025

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Giấy phép đo đạc bản đồ 00696 (TP HCM)
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:
1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính;
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Phạm vi hoạt động: Trong cả nước
Thời hạn giấy phép 00696: 25/12/2025

Ký cấp phép bởi Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Dịch vụ Đo Đạc và Khảo sát Địa Hình

Website Tracdiasaigon.pro là trang web chính thức về hoạt động đo đạc bản đồ của Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn. Trang Tracdia.pro là trang giới thiệu về hồ sơ năng lực hoạt động.

NĂNG LỰC THỰC HIỆN ĐO ĐẠC

01. Xác định ranh giới đất đai VN-2000
02. Đo đạc kiểm tra căn nhà đã xây dựng
03. Đo đạc xác nhận diện tích đất thực tế
04. Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất
05. Dịch vụ đo đạc công trình xây dựng
06. Khảo sát đo đạc địa hình, giao thông
07. Khảo sát tính toán khối lượng san lấp
08. Đo đạc bình sai mốc tọa độ GPS tĩnh
09. Đo dẫn cao độ quốc gia về công trình
10. Thành lập, xin phép xuất bản bản đồ
11. Bay chụp địa hình và mô hình số DEM

KHOẢNH CÁCH

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

Giám đốc kỹ thuật: Khúc Văn Ánh
Trưởng phòng bản đồ: Đặng Đức Mạnh
Chuyên sâu GNSS: Trịnh Xuân Thuần
Biên tập nội nghiệp: Nguyễn Thị Oanh

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

1. Xác định ranh giới đất đai VN-2000

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Phương pháp cắm ranh:
- Đo dẫn tọa độ VN-2000 từ mốc địa chính cơ sở về 2 mốc GPS đặt tại gần thửa đất.
- Sau đó dùng phương pháp toàn đạc điện tử để bố trí các điểm góc ranh ra ngoài thực địa.

Độ chính xác đo đạc:
- Độ chính xác tuyệt đối về mặt phẳng theo thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định.
- Độ chính xác chiều dài cạnh thửa đất sau bố trí bằng phương pháp toàn đạc là 3-5mm.

Làm căn cứ pháp lý:
- Biên bản bàn giao đo đạc bố trí điểm cùng bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn có xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn.
- Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ký cấp phép. Hết hạn 25/12/2025.

Kết quả giao nộp:
- Góc ranh được đánh dấu bằng sơn hoặc cọc sắt ngoài thực địa.
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Biên bản bàn giao đo đạc bố trí điểm cùng bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn.
- Đo đạc trung thực theo số liệu thực tế. Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật.

Mục đích sử dụng:
- Bước kiểm tra rất quan trọng trước khi xây dựng một căn nhà, một tòa nhà.
- Biên bản bàn giao cắm ranh giới tọa độ để làm cơ sở xây dựng nhà hoặc giải quyết tranh chấp (nếu có) khi bị chồng ranh, lấn thửa.

Thi công cọc bê tông lõi sắt (10x10x100)cm
- Đơn giá: 200,000đ/ 1 cọc 
Ghi chú: Thi công khi chủ sử dụng yêu cầu

2. Đo đạc phục vụ giải quyết tranh chấp đất

Đơn giá: 10,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 11,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 12,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 13,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 14,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 15,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Hồ sơ bàn giao:
- Hợp đồng dịch vụ đo đạc, cắm ranh vị trí.
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước (hệ tọa độ VN-2000).
- Báo cáo kỹ thuật đo đạc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.
- Bảng tính toán bình sai kết quả đo GPS theo hệ tọa độ VN-2000.
- Bàn giao 2 mốc khống chế đo vẽ ngoài thực địa phục vụ xác minh.
- Biên bản đo đạc và bản vẽ hiện trạng vị trí mốc ranh phục vụ công tác giải quyết tranh chấp đất đai.
- Đo đạc trung thực theo số liệu thực tế. Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật.

Chúng tôi là đơn vị đo đạc độc lập, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật. Giá cả dịch vụ rõ ràng, minh bạch. Đơn giá áp dụng tại các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, quý công ty cần xuất hóa đơn cộng thêm 10% thuế vat. Giá thỏa thuận tại các khu vực khác. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. 

Trong thực tế có nhiều trường hợp diện tích đất thì đủ nhưng tọa độ thì không đúng, đến khi đo vẽ bằng phương tiện kỹ thuật chuyên môn thì mới phát hiện ra là các gia đình đó sử dụng đất đúng diện tích nhưng sai vị trí. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp diện tích đất trong GCNQSD đất và trên thực địa vênh nhau, thậm chí hình thể thửa đất giữa giấy tờ và thực tế cũng khác nhau.

Mục đích: Làm cơ sở để phục vụ cho các yêu cầu về khiếu nại, giải quyết các tranh chấp liên quan tới đất và ranh giới đất.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

- Căn cứ Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc Hội khóa 13;
- Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số: 27/2018/QH14, ngày 14/6/2018 của Quốc Hội khóa 14;
- Căn cứ Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ v/v: “Quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ”;
- Căn cứ Quyết định số: 83/2000/QĐ-TTg, ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000”;
- Căn cứ Thông tư số: 973/2001/TT-TCĐC, ngày 20/6/2001 của Tổng Cục Địa chính v/v: “Hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000”;

3. Đo đạc kiểm tra căn nhà đã xây dựng

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 80 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 80 - 100 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 100 - 120 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 120 - 150 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 150 - 200 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 200 - 300 m2)

Kết quả giao nộp:
- Góc ranh được đánh dấu bằng sơn, cọc sắt ngoài thực địa (nếu có)
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước (hệ tọa độ VN-2000)
- Bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn và xác nhận diện tích đất theo hiện trạng
- Thể hiện bảng liệt kê tọa độ góc ranh thửa đất theo hệ VN-2000
- Đo đạc trung thực theo số liệu thực tế. Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật

4. Đo đạc xác nhận diện tích đất thực tế

Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 8,000,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

Kết quả giao nộp:
- Góc ranh được đánh dấu bằng sơn, cọc sắt ngoài thực địa (nếu có)
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước (hệ tọa độ VN-2000)
- Bản vẽ sơ đồ chỉ dẫn và xác nhận diện tích đất theo hiện trạng
- Thể hiện bảng liệt kê tọa độ góc ranh thửa đất theo hệ VN-2000
- Đo đạc trung thực theo số liệu thực tế. Ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm về kết quả đo đạc trước pháp luật

Mục đích: Tiến hành đo đạc hiện trạng và xác nhận diện tích đất đai thực tế đang sử dụng. Áp dụng cho trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy giấy chứng nhận. 

Hoặc trường hợp dành cho bên các bên mua bán đất đai cần đo đạc để xác nhận lại xem đúng diện tích mà đã mua hay không?

Trường hợp này sau khi đo đạc xong, chúng tôi sẽ cung cấp sơ đồ thửa đất và bảng liệt kê tọa độ VN-2000 để so sánh với GCN quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ mua bán.

5. Dịch vụ đo đạc công trình xây dựng

Định vị tim cọc, tim trục, trục gửi
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Trắc đạc phục vụ hoàn thiện
Đơn giá: 4,000 - 8,000đ/ 1 m2

Trắc đạc công trình theo tháng
Chúng tôi tuyệt đối không nhận làm trắc đạc công trình theo tháng. Vì lý do: (1) Nhận theo tháng làm tăng chi phí của nhà thầu; (2) Làm giảm hiệu quả và năng suất lao động của kỹ thuật trắc đạc bên chúng tôi.

Đề nghị của chúng tôi
Tùy theo điều kiện của công việc và khả năng bố trí sắp xếp của nhà thầu. Chúng tôi sẵn sàng nhận những công việc liên quan tới trắc địa xây dựng công trình theo hình thức khoán.

6. Khảo sát đo đạc địa hình, giao thông

Đo vẽ bản đồ địa hình: Tỷ lệ 1/500 (sình lầy), đường đồng mức 1 mét.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Khảo sát phục vụ thiết kế: Tuyến đường giao thông, thủy lợi.
Đơn giá: 5,000,000đ /1 km
Đo vẽ bản đồ địa hình: Tỷ lệ 1/500 (trên cạn), đường đồng mức 1 mét.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

7. Khảo sát tính toán khối lượng san lấp

Khảo sát tính toán khối lượng: Đo đạc địa hình (sình lầy) và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

Khảo sát tính toán khối lượng: Đo đạc địa hình (trên cạn) và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

8. Dịch vụ đo đạc mốc tọa độ GPS tĩnh

Giá dịch vụ đo đạc GPS tĩnh với 2 điểm
Đơn giá: 3,500,000đ/ 2 điểm (TP HCM)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Long An)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Đồng Nai)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Bình Dương)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Vũng Tàu)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Tây Ninh)

9. Đo đạc dẫn cao độ quốc gia về công trình

Lưới độ cao quốc gia lấy mực nước biển trung bình quan trắc nhiều năm tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) làm mực chuẩn “0” về độ cao. Độ cao trong lưới độ cao quốc gia được tính theo hệ thống độ cao chuẩn.
Đơn giá: Thương thảo theo từng dự án

XEM THÊM HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
KHÚC VĂN ÁNH
STK: 0531002147536 tại Vietcombank
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
STK: 118002690480 tại VietinBank

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Mã số thuế: 0315675052
Địa chỉ: 255/17 Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Ngày hoạt động: 14/05/2019
Trạng thái: Đang Hoạt Động
Lĩnh vực chính: Hoạt động đo đạc và bản đồ. Kinh doanh máy trắc địa, máy móc khoa học kỹ thuật. Sửa chữa, bảo trì máy trắc địa. Kiểm định máy trắc địa và thiết bị ngành đo đạc.
Phạm vi hoạt động: Trong cả nước

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐO ĐẠC TẠI THỰC TẾ