Dịch vụ Đo Đạc &
Khảo sát Địa Hình

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN

Phạm vi hoạt động: Trong cả nước
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
255/17 Trường Lưu, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Giấy phép kinh doanh: 0315675052
Giấy phép Đo đạc và Bản đồ: 00696
ĐT: 0937.327.468 (Khúc Văn Ánh)
ĐT: 0988.234.676 (Phương Hữu Phòng)
Website: Tracdiasaigon.pro 

Tracdiasaigon.pro

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Giấy phép đo đạc bản đồ 00696 (TP HCM)
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:
1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính;
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Phạm vi hoạt động: Trong cả nước
Thời hạn giấy phép 00696: 25/12/2025

Ký cấp phép bởi Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục cấp phép giấy phép đo đạc bản đồ, vui lòng liên hệ.

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Website Tracdiasaigon.pro là trang web chính thức về hoạt động đo đạc bản đồ của Công ty TNHH Trắc Địa Sài Gòn. Trang Tracdia.pro là trang giới thiệu về hồ sơ năng lực hoạt động.

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

1. Xác định ranh giới đất đai VN-2000

Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 3,500,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 4,500,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Mốc tọa độ khống chế đo vẽ GNSS
Đơn giá: 2,000,000đ/ 2 mốc tọa độ
Mốc tọa độ khống chế đo vẽ GNSS chỉ áp dụng cho trường hợp nhà thầu, chủ sử dụng đất cần sử dụng mốc tọa độ phục vụ cho công tác đo đạc, định vị công trình sau này hoặc trường hợp sử dụng mốc tọa độ để phục vụ cho công tác giải quyết tranh chấp đất đai (nếu có). Khi đó tọa độ 2 mốc khống chế GNSS được thể hiện lên biên bản bàn giao.

KHOẢNH CÁCH

2. Đo đạc kiểm tra căn nhà đã xây dựng

Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 80 m2)
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 80 - 100 m2)
Đơn giá: 3,500,000đ (từ 100 - 120 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 120 - 150 m2)
Đơn giá: 4,500,000đ (từ 150 - 200 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 200 - 300 m2)

KHOẢNH CÁCH

3. Đo đạc xác nhận diện tích đất thực tế

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Đơn giá: 3,500,000đ (từ 300 - 500 m2)
Đơn giá: 4,000,000đ (từ 500 - 1,000 m2)
Đơn giá: 4,500,000đ (từ 1,000 - 3,000 m2)
Đơn giá: 5,000,000đ (từ 3,000 - 10,000 m2)

4. Dịch vụ đo đạc công trình xây dựng

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Định vị tim cọc, tim trục, trục gửi
Đơn giá: 2,500,000đ (từ 50 - 100 m2)
Đơn giá: 3,000,000đ (từ 100 - 300 m2)
Trắc đạc phục vụ hoàn thiện
Đơn giá: 4,000 - 8,000đ/ 1 m2

5. Khảo sát đo đạc địa hình, giao thông

Đo vẽ bản đồ địa hình: Tỷ lệ 1/500 (sình lầy), đường đồng mức 1 mét.
Đơn giá: 5,500,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 8,500,000đ (từ 1-3 ha)
Đơn giá: 11,500,000đ (từ 3-5 ha)
Đơn giá: 14,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 17,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 22,500,000đ (từ 10-15 ha)

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Khảo sát phục vụ thiết kế: Tuyến đường giao thông, thủy lợi.
Đơn giá: 5,000,000đ /1 km
Đo vẽ bản đồ địa hình: Tỷ lệ 1/500 (trên cạn), đường đồng mức 1 mét.
Đơn giá: 4,500,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 7,500,000đ (từ 1-3 ha)
Đơn giá: 9,500,000đ (từ 3-5 ha)
Đơn giá: 12,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 15,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 20,000,000đ (từ 10-15 ha)

6. Khảo sát tính toán khối lượng san lấp

Khảo sát tính toán khối lượng: Đo đạc địa hình (sình lầy) và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng.
Đơn giá: 6,000,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 7,500,000đ (từ 1-2 ha)
Đơn giá: 9,000,000đ (từ 2-3 ha)
Đơn giá: 11,500,000đ (từ 3-4 ha)
Đơn giá: 13,500,000đ (từ 4-5 ha)
Đơn giá: 16,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 19,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 24,500,000đ (từ 10-15 ha)

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Khảo sát tính toán khối lượng: Đo đạc địa hình (trên cạn) và tính toán khối lượng đào đắp phục vụ công tác san lấp mặt bằng.
Đơn giá: 5,000,000đ (dưới 1 ha)
Đơn giá: 6,000,000đ (từ 1-2 ha)
Đơn giá: 7,500,000đ (từ 2-3 ha)
Đơn giá: 9,500,000đ (từ 3-4 ha)
Đơn giá: 11,500,000đ (từ 4-5 ha)
Đơn giá: 14,500,000đ (từ 5-7 ha)
Đơn giá: 17,500,000đ (từ 7-10 ha)
Đơn giá: 22,000,000đ (từ 10-15 ha)

7. Dịch vụ đo đạc mốc tọa độ GNSS tĩnh

KHOẢNH CÁCH

Giá dịch vụ đo đạc GNSS tĩnh với 2 điểm
Đơn giá: 3,500,000đ/ 2 điểm (TP HCM)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Long An)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Đồng Nai)
Đơn giá: 4,500,000đ/ 2 điểm (Bình Dương)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Vũng Tàu)
Đơn giá: 5,500,000đ/ 2 điểm (Tây Ninh)

KHOẢNH CÁCH

8. Đo đạc dẫn cao độ quốc gia về công trình

KHOẢNH CÁCH

KHOẢNH CÁCH

Lưới độ cao quốc gia lấy mực nước biển trung bình quan trắc nhiều năm tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) làm mực chuẩn “0” về độ cao. Độ cao trong lưới độ cao quốc gia được tính theo hệ thống độ cao chuẩn.
Đơn giá: 500,000đ/ 1km (TP HCM)

XEM THÊM HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
KHÚC VĂN ÁNH
STK: 0531002147536 tại Vietcombank
PHƯƠNG HỮU PHÒNG
STK: 1010104077004 tại MB Bank
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
STK: 118002690480 tại VietinBank

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA SÀI GÒN
Mã số thuế: 0315675052
Địa chỉ: 255/17 Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Ngày hoạt động: 14/05/2019
Trạng thái: Đang Hoạt Động
Lĩnh vực chính: Hoạt động đo đạc và bản đồ. Kinh doanh máy trắc địa, máy móc khoa học kỹ thuật. Sửa chữa, bảo trì máy trắc địa. Kiểm định máy trắc địa và thiết bị ngành đo đạc.
Phạm vi hoạt động: Trong cả nước